Talkingwine

mobilna in spletna aplikacija za ljubitelje vin

Integrirano komuniciranje:
Komunikacijska strategija, promocijski materiali

Strateški marketing:
Identiteta blagovne znamke

Spletne & mobilne storitve:
Spletni marketing, spletne strani, mobilne & spletne aplikacije