Raiffeisen Bank

Integrirano komuniciranje:
Oglaševalska kampanja, komunikacijske aktivnosti, komunikacijska strategija, promocijski materiali