BITI RELEVANTEN
IN RESNIČNO V POMOČ
VAŠI CILJNI SKUPINI,
USTVARJATI KVALIFICIRANE
LEADE TER JIH SPREMINJATI
V LOJALNE KUPCE.

NAŠE DELO

BRAND OF FAME!

STORITVE

TAKO DELAMO!

Integrirano trženje

Najdimo pot skupaj

Neodvisno od tega ali ste malo, srednje ali veliko podjetje, si prizadevate za vodenje prodaje, upravljanje odnosov s strankami in povečanje vrednosti blagovne znamke z integriranim tržnim komuniciranjem.

Korporativno znamčenje

KAKO ZGRADITI ODNOS Z ...

Blagovna znamka ni le vaš logotip ali vizitka, temveč vse, kar ponujate, govorite in delate. To so zgodba, ugled in osebnost vašega podjetja, ki komunicirajo vaše vrednote, bistvo oz. dušo vaše organizacije.

Inbound (vhodni) marketing

OD NEZNANCEV DO ZVESTIH ODJEMALCEV

Po definiciji je vhodni marketing proces privabljanja pozornosti potencialnih kupcev, s pomočjo ustvarjanja zanje zanimivih in koristnih vsebin, še preden so pripravljeni kupiti vaš izdelek. To je eden izmed najboljših in stroškovno najbolj učinkovitih načinov za pretvorbo tujcev v kupce in promotorje vašega podjetja.

Vsebinski marketing

Vsebina kot gorivo

Skupaj z našimi naročniki načrtujemo in ustvarjamo ustrezne in relevantne vsebine, ki vzpodbujajo prejemnike k sodelovanju in s tem k podpori aktivnosti vhodnega marketinga in ostalih vrst trženjskih aktivnosti.

Spletna analitika

Od številk do realnih ljudi

Vsebinski in inbound marketing sta dolgoročno usmerjen koncept. Analiza obnašanja in natančno ter globoko intuitivno razumevanje vašega občinstva je ključna za optimizacijo aktivnosti ter uspeh pri pridobivanju novih sledilcev in ustvarjanju novih odjemalcev.

Usposabljanje in izobraževanje

Razširi svoja obzorja

Najprej se boste poučili o pristopih, vsebini in orodjih in kako jih pravilno uporabljati, da jih boste lahko uporabljali interno, brez kakršnekoli dodatne pomoči od zunaj. Pomagali vam bomo, da se priučite tehničnih spretnosti in razširite znanje v vašem podjetju, nato pa ga uporabite pri vsakodnevnem delu in obveznostih.